Love & Life

Hãy quên "hạnh phúc" đi, có một từ khác còn hay ho hơn nhiều

Hạnh phúc là lẽ sống mà nhiều người theo đuổi. Hạnh phúc được nhắc đến quá nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như một mục tiêu sống cao nhất. Nhưng những triết gia Hy Lạp cổ đại không tin rằng mục đích của cuộc sống là được hạnh phúc. Thay vào đó họ đề xuất một tư tưởng thay thế dễ nắm bắt hơn. 

person human clothing apparel finger overcoat coat

Recommended posts for you