Love & Life

Ngọc Diễm: "Khi phụ nữ ở trạng thái cân bằng, mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều"

Sau nhiều năm, Ngọc Diễm biết được đâu là điều mình cần tập trung nắm bắt và đâu là thứ cần thả lỏng và buông bỏ, và bài học quan trọng này chỉ đến khi người đẹp sinh năm 1987 nhận ra “cân bằng” là kim chỉ nam quan trọng nhất trong hành trình của mình.

Recommended posts for you