Love & Life

Người chữa lành: Chỉ đơn giản là biết lắng-nghe

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng người chữa lành phải đưa ra một lời khuyên nào đó thật thiết thực với hoàn cảnh của đối phương. Nhưng về sau, tôi nhận ra để gián tiếp mang đến những điểm sáng trong tâm hồn một con người, thì đôi khi ta chỉ đơn giản là một người biết lắng nghe. 

photography portrait person reading woman adult female couch cup chair

Recommended posts for you