Love & Life

Người đàn ông được quẹt phải nhiều nhất Tinder: "Chat GPT và AI sẽ giúp bạn thoát ế"

Người mẫu Stefan-Pierre Tomlin, 32 tuổi, tuyên bố hẹn hò chưa bao giờ là một nhiệm vụ khó khăn vì gặp gỡ phụ nữ đến với anh một cách dễ dàng.

adult male man person clothing coat bar

Recommended posts for you