Love & Life

Váy Đen: Chúng ta biết gì về Virginity Testing?

Gần đây, chính phủ Anh đã chính thức cấm hoạt động vá màng trinh tại Anh và xứ Wales. Cùng với sự kiện tiên phong này, một lần nữa Virginity Testing (kiểm tra trinh tiết) lại trở thành đề tài nóng được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông.

Recommended posts for you