Love & Life

[Our Voice] Bạn đẹp hay không, không cần bình phẩm của người khác

Từng có thời điểm câu nói "Nơi không có bạo lực mạng là… thiên đàng" trở nên ám ảnh khi vấn nạn bắt nạt, tấn công người khác trên nền tảng mạng xã hội ngày càng nhức nhối.

adult female person woman clothing footwear high heel shoe face head

Recommended posts for you