Love & Life

"Quiet quitting" - cuộc cách mạng bỏ việc trong tư tưởng

“Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn” là lời dặn dò nhiều nhất mà ai cũng từng nghe, nhưng câu hỏi tiếp theo đặt ra là: Nếu chúng ta luôn phải chăm chỉ và hiệu quả hơn, thì chúng ta sẽ làm việc giống “con người” hơn hay “máy móc” hơn? 

computer keyboard hardware electronics computer person furniture table desk sunglasses accessories

Recommended posts for you