Love & Life

Quy luật trí não: Giải quyết vấn đề với tư duy nghịch đảo

Đôi khi cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là nhìn nó theo một cách hoàn toàn mới. Lật ngược vấn đề có thể giúp bạn tìm ra được những giải pháp mà bạn chưa từng nghĩ đến.
art graphics

Recommended posts for you