Love & Life

Slash career: Người đa nhiệm, con đường sự nghiệp mới cho Gen Z?

"Slash career" (người đa nhiệm), một khái niệm được khởi nguồn từ New York dành cho những người làm việc "9 to 5", đang dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì giúp chúng ta có thể đảm đương nhiều vai trò như vậy trong cùng một khoảng thời gian? Hãy cùng L'OFFICIEL Vietnam gặp gỡ chị Nguyễn Trần Phi Yến, một người đa nghề thực thụ với hơn 10 năm theo đuổi "slash career" để đi tìm câu trả lời!

clothing apparel sleeve person human overcoat coat long sleeve

Recommended posts for you