Love & Life

Sống thật với chính mình

Sống thật với chính mình không có nghĩa là cứ phải làm theo những gì mà suy nghĩ và cảm xúc đang thôi thúc, mà nhận ra bên trong mình đang có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Chúng ta lắng nghe, một cách trong sáng, rằng chúng đến và đi như thế nào. Nếu không sống thật với những phản ứng nội tại, chúng ta sẽ dễ bị lôi đi bởi những ý niệm và cảm xúc tiêu cực. Điều này hẳn nhiên gây ra những hệ quả không mong muốn với chính mình và người khác.

Ảnh: L'OFFICIEL Latvia

Recommended posts for you