Love & Life

Survivor’s guilt: Cảm giác tội lỗi của người sống sót sau biến cố

Sự sống sót sau thảm kịch là một điều may mắn, thế nhưng chúng có thể gây ra những cảm xúc day dứt, hối lỗi với những người đã ra đi mãi mãi.

adult female person woman sweating head face

Recommended posts for you