Love & Life

Thay vì các ứng dụng hẹn hò, chúng ta có thể kết nối qua giấc mơ

Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, một nghệ sĩ từ Hồng Kông đang kết nối những người có cùng trải nghiệm tiềm thức, hay nói cách khác, những người mơ cùng giấc mơ.

Recommended posts for you