Love & Life

Thông điệp tỉnh thức: Sống trong hiện tại

Trong bộ phim "Đi đến nơi có gió", tôi ấn tượng với lời khuyên mà chị gái Hứa Hồng Mễ dành cho Hứa Hồng Đậu: "Em nói xem, tốt và không tốt, ai định nghĩa được đây. Ai đảm bảo được con đường mình đi là luôn tốt chứ. Vậy nên cứ sống thôi. Muốn làm gì thì làm, đừng sống trong quá khứ, cũng đừng gửi gắm vào tương lai, hãy sống trong hiện tại. Mình làm gì, đừng để hối hận là được rồi." 

plant potted plant people person boy male teen couch furniture dating

Recommended posts for you