Love & Life

Tình yêu lặng im: Lắng nghe nhiều hơn, nói ít đi

Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao có những con người không thể nói, không cùng ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể yêu nhau và sống với nhau suốt đời? Dù rất ít, nhưng đâu đó trên thế giới, ta vẫn có thể thấy hay nghe về những cặp vợ đôi như vậy. Bạn biết không, tình yêu thực sự không có nghĩa là hai người có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Tình yêu thực sự không cần phải nói vì nó vượt qua giới hạn ngôn từ. Yêu mà khi sự lắng im tự bên trong tâm can mỗi người hòa vào người kia. Sự thấu hiểu diễn ra trong tĩnh lặng và hiện diện. 

waterfront water pier port person

Recommended posts for you