Love & Life

"Tôi Đồng Ý" Việt Nam khởi động với sự tham gia của 17 đại sứ nổi tiếng

Ngày 10 tháng 08 năm 2022, Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) cùng Trung tâm ICS tái khởi động chiến dịch Tôi Đồng Ý 2022 với sự tham dự của hơn một trăm khách mời là báo giới, chuyên gia, cộng đồng và những người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam với chủ đề “Hôn nhân không khuôn mẫu” và hàng loạt hoạt động ý nghĩa.

clothing apparel person human premiere fashion
Hoa hậu Khánh Vân

Recommended posts for you