Love & Life

Tri kỷ là người “không cần gì” ở ta

Có hai người nọ, gặp nhau trên một chuyến hành hương tới Ai Cập. Suốt chuyến đi, họ chia sẻ với nhau một số điều, nhưng phần lớn là sự thinh lặng. Khi cả hai cùng đặt chân đến Ai Cập, một người trong đó nói: "Tôi rất quý bạn, và tôi không cần gì ở bạn cả." Người kia bỗng nhận ra đây quả thực là tri âm tri kỷ của mình. 

sky nature outdoors person woman adult female beach sea silhouette

Recommended posts for you