Love & Life

Tự do chỉ dành cho những người không ngại thay đổi

Những thay đổi mới trong nhận thức thường khởi sinh sau khi con người ta đối diện với phiền não nào đó. Giống như câu nói của Lão Tử: "Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang bằng một cái kết bi thảm."

Ảnh: theslowtraveler
Ảnh: theslowtraveler

Recommended posts for you