Love & Life

Váy đen: Cuộc cách mạng dưới cánh tay

Nhiều người gọi đó là phản ứng thái quá của chủ nghĩa nữ quyền, những người khác coi nó chỉ đơn giản như việc quay trở về với vẻ đẹp cổ điển, dù là gì, cạo lông trên cơ thể phụ nữ vẫn là chủ đề gây tranh cãi nhất.

Recommended posts for you