Love & Life

Về nhà: Chấp nhận ta, chu toàn cuộc đời ta

Về với gia đình ngày Tết, thật sum vầy và ấm áp, nhưng lắm lúc có những câu chuyện về nhận thức sống giữa thế hệ trước và thế hệ trẻ ngày nay lại để trong ta thật nhiều suy ngẫm. Cha mẹ luôn muốn con cái mình hạnh phúc nhưng mong muốn ấy của họ lại không phải là thứ hạnh phúc mà con cái thực sự khát khao. Vậy làm sao để chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ?

livestock cow cattle mammal animal person face head

Recommended posts for you