Love & Life

Kỷ nguyên làm việc số của Gen Z: 05 dấu hiệu bạn chưa sẵn sàng

Sự bùng nổ của công nghệ và sáng tạo hiện nay cho thấy tương lai được định hình bởi công nghệ và đổi mới. Cùng với đó, vào năm 2025, thế hệ Z dự kiến sẽ đóng góp vào một phần ba lực lượng trong độ tuổi lao động tại Việt Nam, khi chưa tính đến sự cạnh tranh toàn cầu. Vậy thì, đâu là chất liệu cần có để một thế hệ Z Việt Nam sẵn sàng thích ứng với môi trường đổi mới đầy cạnh tranh trong tương lai?
person human comics book art

Tags

Recommended posts for you