Love & Life

“Weather phobia” - Hội chứng ám ảnh thời tiết

Nếu bạn thấy lo lắng về dự báo thời tiết hoặc lên kế hoạch cho cuộc sống cá nhân trong điều kiện khắc nghiệt, bạn có thể đang mắc hội chứng ám ảnh thời tiết.

outdoors person climbing leisure activities sport face head

Recommended posts for you