Love & Life

#WOOT24: Amanda Ngọc Nguyễn - Phi hành gia, hoặc công lý cho chính mình

Tìm kiếm cái tên Amanda Ngọc Nguyễn trên mặt báo, không khó để thấy những dòng headline tung hô cô là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bước chân vào vũ trụ. Thế nhưng, từ trước đó, cô đã tạo nên lịch sử khi thành công vận động tạo nên Đạo luật về quyền của những người sống sót sau tấn công tình dục, một bộ luật mang tính đột phá nhằm bảo vệ quyền của các nạn nhân và cách mạng hóa cách xử lý các vụ tấn công tình dục ở Hoa Kỳ.

person portrait publication coat book jacket adult female woman poster

Recommended posts for you