Love & Life

#WOOT24: Celine Nhã Nguyễn - Sự sống, cái chết, trên những đỉnh núi cao

Là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bước chân lên đỉnh Everest để tiến tới chinh phục Thất đỉnh (7 đỉnh núi cao nhất các châu lục) và tiếp đến là Explorer's Grand Slam (chinh phục Thất đỉnh đồng thời trượt tuyết đến Bắc Cực và Nam Cực), Celine Nhã Nguyễn có những trải nghiệm “không phải ai cũng biết” trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới.

Sự sống, cái chết, đối với chị, vì vậy cũng có nhiều sắc thái.

fashion city adult female person woman high rise urban formal wear dress

Recommended posts for you