Love & Life

#WOOT24: Đào Thị Hồng Quyên - Khoa học đẹp như thế nào?

Hồng Quyên có một nguyên tắc tự đặt ra cho bản thân nhằm tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Nhưng dường như nguyên tắc ấy đã len lỏi vào nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống hàng ngày.

advertisement poster clothing dress person formal wear fashion face head

Recommended posts for you