Love & Life

Cẩm nang Gen Z: "Work - life balance" có khó không?

Thay vì lúc nào cũng cảm thấy mình mệt mỏi và bận rộn, hãy lập một kế hoạch cụ thể cho những thứ quan trọng nhất trong một ngày. Để từ đó, bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và ưu tiên những điều quan trọng trong hiện tại. Sau đây là 5 điều để bạn lên kế hoạch cho một ngày làm việc hiệu suất mà vẫn “đủ đầy”.

shirt tie formal wear reading person man adult male face belt

Tags

Recommended posts for you