Love & Life

Xin đừng nắm giữ tình yêu

Khi yêu một ai đó tha thiết, luôn có một suy nghĩ vô thức trong ta rằng phải nắm giữ họ, phải bảo vệ lấy tình yêu này. Và trong đa số trường hợp, chính quan điểm yêu ấy lại khiến mỗi quan hệ lãng mạn trở nên ngạt thở và chấm dứt trong đớn đau.

dancing person leisure activities ballerina ballet shoe footwear clothing

Recommended posts for you