Love & Life

Yêu chậm cũng là yêu chính bản thân mình

Có phải lười tán tỉnh, chán tình dục, kết hôn chậm là Millennials đang coi thường tình yêu? Hay họ đang có cái nhìn khác hơn về tình yêu với thế hệ đi trước: Yêu chậm hơn và tôn trọng tình yêu nhiều hơn bằng cách yêu ít mà chất lượng?
clothing person chair furniture handbag accessories bag footwear coat jacket

Tags

Recommended posts for you