Love & Life

Yêu là không bị mắc kẹt vào cảm xúc lẫn suy nghĩ

Nhiều người nghĩ rằng nếu tình yêu không có cảm xúc, chỉ toàn lý trí, thì đâu còn là tình yêu nữa. Sự lãng mạn không thể xảy ra theo cách ấy. Tuy nhiên, nhiều tình yêu lãng mạn bị mắc kẹt vào cảm xúc đến nỗi trở nên đau khổ. Còn tình yêu bị mắc kẹt vào lý trí thì chỉ toàn toan tính và khô khan. Vậy phải chăng, để yêu đương vừa ngọt ngào vừa lành mạnh thì mỗi người cần cân bằng cảm xúc và lý trí?

romantic person man adult male outdoors nature dating

Recommended posts for you