Love & Life

Yêu là sẵn sàng đón nhận

Trong yêu đương nồng cháy, chúng ta thường cho rằng đối phương là quan trọng nhất với mình. Nhưng bạn có nhận ra, ý tưởng "đối phương là quan trọng nhất với mình" hoàn toàn có thể thay đổi. Chỉ cần không cố chấp, mọi thứ lại trở về trung dung. 

person beach coast nature outdoors sea shoreline water

Recommended posts for you