Love & Life

Yêu & Cưới: Khi tình yêu hóa hôn nhân

Tình yêu không đơn giản chỉ là một cảm giác mà còn là một kỹ năng cần phải học. Đôi khi chúng ta quá mải mê với việc yêu người khác mà quên đi việc yêu lấy mình. Trong hôn nhân, chúng ta cần rất nhiều tình yêu để xây dựng một cuộc đời cùng nhau.

Recommended posts for you