Money & Finance

5 thói quen của một triệu phú tự thân không có mối quan hệ giàu có hay người cố vấn

Năm 2001, Alan Corey chuyển từ tầng hầm của mẹ mình ở Atlanta đến thành phố New York. Năm đó, anh 22 tuổi và muốn trở thành một triệu phú. Không có những mối quan hệ giàu có hay người cố vấn, nhưng Alan không hề nản lòng. 

clothing hat photography face head person portrait

Recommended posts for you