Money & Finance

Bài học kinh doanh quan trọng từ "cơn địa chấn" Meta Threads

Với hơn 100 triệu người dùng đăng ký đến hiện nay, Mark Zuckerberg đang tạo ra chiến thắng hiển hách trong cuộc chiến chống lại Elon Musk trên "đấu trường" mạng xã hội, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

face happy head person smile portrait adult male man laughing

Recommended posts for you