Money & Finance

"Founderitis": Hội chứng có thể giết chết các công ty khởi nghiệp trên đà tăng trưởng

Founderitis hay "hội chứng nhà sáng lập", bắt nguồn từ xu hướng những người sáng lập cho phép cái tôi và đích đến về di sản lấn át sự thịnh vượng của công ty cũng như hạnh phúc và năng suất của nhân viên. 

accessories sunglasses blouse clothing formal wear person dress long sleeve head face

Recommended posts for you