Money & Finance

Gen Z và Millennials đang đầu tư vào trang sức, giày thể thao và rượu hảo hạng

Trong bối cảnh tài chính hiện nay, có một xu hướng đang nổi lên rõ rệt: thế hệ Gen Z và Millennials giàu có đang đổ dồn sự chú ý vào các hình thức đầu tư mới thay vì chọn những kênh đầu tư truyền thống.

footwear shoe adult female person woman sneaker face people handbag

Recommended posts for you