Money & Finance

Giới siêu giàu đang… nghèo đi?

Những người sở hữu khối tài sản lớn trong năm ngoái đã đối mặt với nhiều thử thách. Số lượng tỷ phú toàn cầu lần đầu tiên giảm kể từ năm 2018, giảm 3,5% xuống còn 3.194, trong khi tài sản của họ giảm 5,5% xuống còn 11 nghìn tỷ USD, theo báo cáo hồi đầu tuần của Altrata, một công ty nghiên cứu về giới siêu giàu, có trụ sở tại London.

silk adult female person woman accessories jewelry necklace
Ảnh: Gucci

Recommended posts for you