Money & Finance

"Mua trước, trả sau" có thể khiến Gen Z... vỡ nợ

Các chương trình "mua trước, trả sau" đang trở nên phổ biến đối với Gen Z, nhờ những KOC hay người có ảnh hưởng trên TikTok, Instagram và các trang thương mại điện tử quảng bá dịch vụ. Nhưng theo các chuyên gia tài chính, điều này có thể gây rủi ro tài chính nghiêm trọng cho những người trẻ tuổi của thế hệ này.

accessories bag handbag purse footwear sandal shoe person high heel box

Recommended posts for you