Money & Finance

Nhà thiết kế triết gia Brunello Cucinelli: "Bạn có muốn con mình trở thành công nhân?"

Vào cuộc họp lần thứ 73 của Hiệp hội Khách sạn Ý, nhà thiết kế kiêm giám đốc điều hành của thương hiệu đồng tên Brunello Cucinelli đã kêu gọi các doanh nhân quan tâm đúng mức đến người lao động, cải thiện môi trường làm việc và tiền lương của nhân viên. 

coat formal wear suit blazer jacket dress person portrait tie fashion

Recommended posts for you