Money & Finance

#ProudlyVietnamese: CEO Mai Son và quan niệm "cơ hội được sinh ra từ khủng hoảng"

Không chỉ là cái tên nổi bật của thị trường bán lẻ trung và thượng lưu với những thành tích ấn tượng, Maison Retail Management International còn đang trở thành công ty đáng mơ ước của thế hệ trẻ luôn khát vọng định nghĩa thành công. Đâu là lý do đằng sau?

clothing formal wear suit coat adult female person woman

Recommended posts for you