Money & Finance

Shark Tank Việt Nam mùa 6: Tiếp tục là bệ phóng mạnh mẽ cho những startup

Với mong muốn cùng các startup xoay chuyển tình thế, tìm “cửa sáng” trong thời điểm nhiều thách thức, Shark Tank Việt Nam quay trở lại mùa 6, tiếp tục giúp các mô hình kinh doanh độc đáo, sáng tạo thâm nhập thị trường, bứt phá tăng trưởng thông qua màn thuyết trình gọi vốn từ các Shark.

groupshot person people adult female woman male man suit coat

Recommended posts for you