Money & Finance

Số dư tài khoản lý tưởng trước khi vào tuổi 30 là bao nhiêu?

Chúng ta đều hiểu rẳng việc kiếm nhiều tiền hơn và đối xử tốt hơn với bản thân là điều bắt buộc. Nhưng câu hỏi đặt ra, là một người trẻ, bạn nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm trước 30 tuổi để thực hiện những điều mình muốn một cách dễ thở hơn? Hãy cùng tham khảo các khảo sát mà L'OFFICIEL Vietnam đã thực hiện cùng nhiều bạn trẻ 9x, những người chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển thời đầy quan trọng của cuộc đời. 

person transportation vehicle

Recommended posts for you