Money & Finance

Trang Lê: Từ thương vụ 1 triệu USD đến khát vọng đưa thương hiệu Việt ra biển lớn

 “Có một bài học tôi nhận ra, đó là việc sở hữu nền tảng tri thức cao và làm việc ở một công ty hạng nhất không có nghĩa là bạn có thể đảm đương mọi thứ trong cuộc sống như một người phụ nữ bình thường.” - Trang Lê, Founder & CEO Tracybee

face happy head person smile photography portrait adult female woman

Recommended posts for you