Money & Finance

Từ "Snail Girl" đến "Lazy Girl Jobs": Ngoài lương cao, các phụ nữ trẻ tìm kiếm điều gì?

Theo đuổi xu hướng "Snail Girl" hay "Lazy Girl Jobs" không có nghĩa là lười biếng. Nói đúng hơn, các cô gái trẻ sẽ từ chối văn hóa hối hả đến kiệt sức để có một guồng quay công việc linh hoạt, với mức lương cao hấp dẫn và kết thúc đúng vào 5 giờ chiều để dành phần còn lại cho chính mình.  

Recommended posts for you