Money & Finance

X - Sự tự hủy của một thương hiệu hay khởi đầu mới của Elon Musk?

Nền tảng truyền thông xã hội Twitter nổi tiếng với logo chú chim xanh đã chính thức bị Elon Musk xóa tên và đổi thành "X". Động thái này nhanh chóng bị người dùng trang web lên án và chế giễu, trong khi các chuyên gia cho biết đây là điều cần thiết cho một khởi đầu mới. 

head person face adult male man photography portrait necklace coat

Recommended posts for you