Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Chuỗi tọa đàm của nghệ thuật, sáng tạo và vẻ đẹp hình thể

Được khởi xướng từ năm 2021, [Ô by L'OFFICIEL] đã trải qua nhiều thay đổi và chứng kiến những hoạt động đa dạng - Tất cả đều hướng đến mục đích tôn vinh và lan tỏa tinh thần nghệ thuật, thời trang đến cộng đồng. Năm 2023, với chủ đề "The Body of Art: Beauty in all its form", [Ô by L'OFFICIEL] trở lại với một hoạt động chưa từng có tiền lệ: Chuỗi tọa đàm khắp TP. Hồ Chí Minh.

advertisement poster

Recommended posts for you