Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam 2023] Co-chair Thanh Hằng – Sự bất toàn hoàn hảo

Khi các chuẩn mực hình thể và hành vi miệt thị ngoại hình vẫn tiếp diễn ngoài xã hội hay đâu đó trong chính cách nhìn nhận của một người về bản thân, một số cá nhân đã thách thức những khuôn mẫu tiêu cực đó. L’OFFICIEL đã có cơ hội trò chuyện cùng siêu mẫu Thanh Hằng về vấn đề này. Chị là một “role model” về hành trình yêu bản thân khi đảm nhiệm nhiều vai trò cần sự hiện diện thường xuyên trước công chúng.  

adult female person woman fashion clothing dress

Recommended posts for you