Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Dương Tú Bình: "Cơ thể này chưa bao giờ là giới hạn"

Dương Tú Bình chẳng hiểu từ khi nào đã gắn liền với “oversized”. “Oversized” không mang sắc thái xấu, nhưng nếu đó là giới hạn cho cơ thể người mẫu, sự thật ấy không có chút mảy may tích cực nào. 

dress formal wear fashion publication adult female person woman evening dress gown

Recommended posts for you