Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] GIA STUDIOS và nguyên tắc thiết kế không biến đổi cơ thể người mặc

Nếu để ý, trong thời gian gần đây, GIA STUDIOS có ít hoạt động và hình ảnh hơn. Đó là vì NTK đứng sau – Lâm Gia Khang - đang thiết lập lại hình ảnh và tạo lập một kế hoạch dài hơi hơn.

dress evening dress formal wear person portrait back adult female woman fashion

Recommended posts for you