Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Chia sẻ về triển lãm "The Body of Art" từ Giám tuyển Nam Thi

Ô by L'OFFICIEL Vietnam trở lại trong năm 2023, và một lần nữa, chúng ta cùng gặp gỡ Nhà thơ, Nhà báo - Nam Thi, người đã chắp bút cho những ý niệm nghệ thuật của Ô từ năm 2022. Tại đây, hãy cùng đến với những chia sẻ về ý niệm và lời gửi gắm của anh thông qua mối liên kết với triển lãm Ô: The Body of Art.

formal wear coat fashion dress suit long sleeve adult male man person

Recommended posts for you