Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] ORTHO Fashion và bộ sưu tập kỹ thuật số duy nhất tại triển lãm Ô

Có thể trông chờ định nghĩa thú vị về “The Body of Art” đến từ thương hiệu thời trang số ORTHO và nhà sáng lập Xno Bui, bởi trong metaverse, cơ thể con người không bị giới hạn bởi những đặc điểm sinh học và vật lý thông thường.

face head person photography portrait adult female woman skin

Related Articles

Recommended posts for you