Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L’OFFICIEL 2023] Tôn vinh TOP 20 thí sinh vào chung kết Ô Photography Contest

Diễn ra từ ngày 8.12 - 11.12.2023, triển lãm “Ô: The Body of Art” mời mọi người đến không gian Union Square, Quận 1, để chiêm ngưỡng những “cơ thể của nghệ thuật”, thảo luận về một tiêu chuẩn của cái đẹp và quan trọng hơn hết, mang về những ý thức sâu sắc về cơ thể bản thân.

shoe person formal wear handbag lighting dress aquarium bench glasses art

Recommended posts for you